Digitaalisen koulutuksen trendit

Maailman monimutkaistuessa tarvitaan entistä spesifimpää osaamista. Tämän ovat huomanneet myös viranomaiset, ja tätä kuvaa ”korttitulva” – joka työhön tarvitaan oma sertifikaatti. Toisaalta yhä useampi tarvitsee uudenlaisia työkaluja, mutta kaikki eivät tarvitse kaikkea. Koulutusalalla opettajat huomannevat tämän helposti uusien opetuksen työvälineiden määrän kasvaessa. Siinä missä aiemmin useimmilla aloilla oli ”kaikkien tuntema” välineistö tai ohjelmisto on nykypäivänä suuri määrä erilasia ratkaisuja ja menetelmiä.

Sisältömarkkinoinnin synty on pääosin juuri tästä trendistä syntynyt: yhä useampi meistä aktiivisesti etsii  ja lukee ammatillisia oppaita, artikkeleita ja blogeja. Itseopiskelu on arkipäiväistynyt.

Koulutusorganisaatioille tämä trendi tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia:

Koulutuksia etsitään tarpeeseen. Kun on havaittu koulutustarve, haetaan aktiivisesti tietoa aiheesta. Terveydenhuollossa ollaan huolestuneita ihmisten aktiivisesta Google-diagnosoinnista. Suurin ongelma on asiantuntevan tiedon saatavuus, ja asiantuntijoiden huono tavoitettavuus. Sama on tapahtunut myös muilla aloilla. Kaikenlaisia markkinointi-vinkkejä löytyy, joissa samat kliseet kopioidaan oppaasta ja blogista toiseen. Onko riittävää ammattitaitoista tarjontaa saatavilla? Löydänkö osaavan markkinointikouluttajan, vai jäänkö ”best online marketing” –tips artikkelin armoille?

Kysyntä kasvaa itseopiskelun avulla. Esimerkiksi graafisella alla on tapahtunut valtava muutos. Useampi henkilö pystyy tuottamaan teknisesti painokelpoista materiaalia. Toisaalta tästä syystä muun muassa Adobe –ohjelmistojen koulutusten kysyntä kasvaa, kun kiinnostus on syntynyt itseopiskelun kautta.

Osaamisen hallinnan haasteet tarjoavat omanlaisiaan mahdollisuuksia. Miten organisaatiot tunnistavat osaamisvajeet ja varmistavat, että organisaatiossa on riittävä osaaminen ja riittävät sertifioinnit?